Meson Node'u Çalıştırmak 101

Konuşlandırma gereksinimleri

 • Genel IP (Statik/Dinamik) veya A DHCP ön koşulu
 • Güvenlik duvarının portunun açılması (varsayılan: 443, özel sunucu portları için destek)
 • Yeterli miktarda depolama sağlamak ( varsayılan minimum gereksinim: 20 GB)

Kayıt

https://dashboard.meson.network/registeropen in new window

"Nodes" butonuna tıklayın ve bu sayfada token ve kurulum eğitimini bulabilirsiniz

Meson Linux'a nasıl yüklenir?

1.İndirmek & Kurmak

wget 'https://staticassets.meson.network/public/meson_cdn/v3.1.x/meson_cdn-linux-amd64.tar.gz' && tar -zxf meson_cdn-linux-amd64.tar.gz && rm -f meson_cdn-linux-amd64.tar.gz && cd ./meson_cdn-linux-amd64 && sudo ./service install meson_cdn

TIP

İpucu: Bu komutu kullanamayacağınızı bildiren "-bash: wget: command not found" gibi bildirimler alırsanız, lütfen önce komutu kullanarak wget'i yükleyin.

Ubuntu / Debian:

sudo apt-get update -y && sudo apt-get install wget -y

CentOS / Fedora:

sudo yum update -y && sudo yum install wget -y

konsolda çıkan:

$ wget 'https://staticassets.meson.network/public/meson_cdn/v3.1.x/meson_cdn-linux-amd64.tar.gz' && tar -zxf meson_cdn-linux-amd64.tar.gz && rm -f meson_cdn-linux-amd64.tar.gz && cd ./meson_cdn-linux-amd64 && sudo ./service install meson_cdn
--2022-06-18 07:48:10-- https://staticassets.meson.network/public/meson_cdn/v3.1.x/meson_cdn-linux-amd64.tar.gz
Resolving staticassets.meson.network (staticassets.meson.network)... 143.244.60.109
Connecting to staticassets.meson.network (staticassets.meson.network)|143.244.60.109|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 48735663 (46M) [application/x-gzip]
Saving to: 'meson_cdn-linux-amd64.tar.gz'

100%[======================================>] 48,735,663 81.2MB/s  in 0.6s  

2022-06-18 07:48:11 (81.2 MB/s) - 'meson_cdn-linux-amd64.tar.gz' saved [48735663/48735663]

2022-06-18 07:48:12 [INFO] using config: /home/ec2-user/meson_cdn-linux-amd64/configs/default.toml
2022-06-18 07:48:12 [INFO] service installed

2.Token ayarlama ve yapılandırma

sudo ./meson_cdn config set --token=your token --https_port=443 --cache.size=30

konsolda çıkan:

$ sudo ./meson_cdn config set --token=your token --https_port=443
2022-06-18 07:59:13 [INFO] using config: /home/ec2-user/meson_cdn-linux-amd64/configs/default.toml

Sunucunuzda/ router'ınızda TCP 443 Portlarını her iki yönde de etkinleştirmenizi öneririz. 443 portlarının nasıl açılacağını %Router'ınızın & Bulut'unuzun talimatlarından kontrol edin.

Port numarasını ayarlama

sudo ufw allow 443       # default is 443, support for custom server ports

Port yönlendirimine başlamak için https://portforward.comopen in new window adresine göz atın.

Varsayılan yapılandırmayı değiştirmek isterseniz, bu parametreleri kullanabilirsiniz.

Parametre listesi:

-token=your token       # you can find out your token in nodes page
-https_port=443        # default is 443, support for custom server ports
-cache.size=30         # minimum: 20G, default: 30G
-cache.folder=xxxx       # string, cache folder path, could be an absolute path

Örnek:

Örnekte varsayılan portu 520, önbellek boyutunu 20GB olarak değiştirdim.

sudo ufw allow 520
sudo ./meson_cdn config set --token=your token --https_port=520 --cache.size=20 && sudo ./service restart meson_cdn

Yapılandırmayı değistirdikten sonra lütfen node'unuzu sudo ./service restart meson_cdn komutuyla yeniden başlatın.

3.Hizmeti Başlatmak

Meson Node hizmetini başlatın.

sudo ./service start meson_cdn

konsolda çıkan:

$ sudo ./service start meson_cdn
2022-06-18 07:59:57 [INFO] using config: /home/ec2-user/meson_cdn-linux-amd64/configs/default.toml
2022-06-18 07:59:57 [INFO] service started

2-3 dakika sonra yeni node'da açılan terminallerde yeni bir terminal kaydınız olur.

4.Node Çalışma Durumunu Kontrol Etmek

sudo ./service status meson_cdn

konsolda çıkan:

$ sudo ./service status meson_cdn
2022-06-18 09:31:39 [INFO] using config: /home/ec2-user/meson_cdn-linux-amd64/configs/default.toml
2022-06-18 09:31:39 [INFO] service status: RUNNIN

5.Durdurmak & Kaldırmak

sudo ./service stop meson_cdn && sudo ./service remove meson_cdn

konsolda çıkan:

$ sudo ./service stop meson_cdn && sudo ./service remove meson_cdn
2022-06-18 10:18:01 [INFO] using config: /home/ec2-user/meson_cdn-linux-amd64/configs/default.toml
2022-06-18 10:18:01 [INFO] service stopped
2022-06-18 10:18:01 [INFO] using config: /home/ec2-user/meson_cdn-linux-amd64/configs/default.toml
2022-06-18 10:18:01 [INFO] service removed

Komut Referansları

sudo ./service install meson_cdn       # установка узла
sudo ./service start meson_cdn        # запуск узла
sudo ./service status meson_cdn        # проверка состояния работы узла
sudo ./service stop meson_cdn         # остановка узла
sudo ./service remove meson_cdn        # удаление узла
sudo ./service restart meson_cdn       # перезапуск узла
sudo ./meson_cdn log             # проверка логов
./meson_cdn -h                # проверка помощи